Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Mandag 10. februar 2014, kl. 13.00

Møtested: Møterom Kammerset, Fylkets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

24/14

Leveranseavtale 2014 mellom Nord-Trøndelag fylkeskommune og Statens vegvesen Region Midt

Vedtak

25/14

Anmodning om anleggsstart Keiserås - Olsøy, parsell 2 Leksvik grense - Olsøy, samt Olsøysvingen (Olsøy - Åfjord) i Fosenpakken

Vedtak