Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 4. februar 2014, kl. 15.00

Møtested: Fylkets hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

22/14

Tilskudd til friluftsspel og festivaler 2014

Vedtak

23/14

Grunnlovsjubileet 2014 - fylkeskommunens markering,

del 1

Vedtak