Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 28. januar 2014, kl. 11.30

Møtested: Fylkets hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

14/019

Klage på vedtak om tilbaketrekking av konsesjon for drosjesentral – Taxi 1 AS, Stjørdal

Vedtak

14/020

Klage på vedtak om skoleskyss – Nærøy kommune

Vedtak

14/021

Økonomiprosesser i 2014

Vedtak