Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 21. januar 2014, kl. 13.00

Møtested: Fylkets hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

8/14

Olje og Energidepartementet - TFO 2014 -  tildelinger i forhåndsdefinerte områder og forslag til utvidelse

vedtak

9/14

Bibliotekutvikling i Nord-Trøndelag. Fylkeskommunens ansvar og oppgaver

vedtak