Eldrerådet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 4. juni 2014, kl 1730 - 1900

Møtested: Kautokeino

 

MØTEPROTOKOLL

 

 

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

16/14

 

Godkjenning av møteprotokoll av 2. april 2014 i Eldrerådet i Nord-Trøndelag

Vedtak

 

17/14

Evaluering av Eldrerådskonferansen 2014 for kommunale eldreråd i Nord-Trøndelag

Vedtak

18/14

Samisk representasjon i fylkeseldrerådene

Vedtak

Eventuelt