Eldrerådet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 29. april 2014, kl 1030

Møtested: Fylkets Hus

 

MØTEPROTOKOLL

 

 

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak  

13/14

 

Godkjenning av møteprotokoll av 25. mars 2014 i Eldrerådet i Nord-Trøndelag

Vedtak

 

14/14

 

Evaluering av Generasjonskonferansen 2014 – Norge i går – i dag – i morgen

Vedtak

15/14

Referatsaker pr 29. april 2014 i Eldrerådet i Nord-Trøndelag

Vedtak

Eventuelt:

Eldrerådskonferansen 2014 – 6. og 7. mai

Studieturen til Karasjok/Kautokeino 3. til 6. juni