Eldrerådet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 25. mars 2014, kl 1200

Møtested: Fylkets Hus

 

MØTEPROTOKOLL

 

 

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak  

9/14

 

Godkjenning av møteprotokoll av 26. februar 2014 i Eldrerådet i Nord-Trøndelag

Vedtak

 

10/14

 

Landskonferanse for fylkeseldreråd 20. – 222. mai 2014 - Invitasjon

Vedtak

11/14

Morgendagens aktivitetssenter

Vedtak

12/14

Referatsaker pr 25. mars 2014 i Eldrerådet i Nord-Trøndelag

Vedtak

 

Eventuelt