Eldrerådet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 26. februar 2014, kl 1100

Møtested: Steinkjer

 

MØTEPROTOKOLL

SAKLISTE     

 

Saksnr.:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

6/14

Godkjenning av møteprotokoll av 28. januar 2014 i Eldrerådet i Nord-Trøndelag

Vedtak

7/14

Eldrerådskonferansen 2014 for kommunale råd i Nord-Trøndelag – Godkjenning av program

Vedtak

8/14

Referatsaker pr. 26. februar 2014 i Eldrerådet i Nord-Trøndelag

Vedtak

 

Eventuelt