Eldrerådet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 28. januar 2014, kl 1200 - 1500

Møtested: Steinkjer

 

MØTEPROTOKOLL

SAKLISTE     

 

Saksnr.:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

1/14

Godkjenning av møteprotokoll av 27. november 2013 i Eldrerådet i Nord-Trøndelag

Vedtak

2/14

Eldrerådet i Nord-Trøndelag - Årsrapport 2013

Vedtak

3/14

Eldrerådskonferansen 2014 for kommunale råd i Nord-Trøndelag

Vedtak

4/14

Eldrerådets studietur i 2014

Vedtak

5/14

Referatsaker pr 28. januar 2014 i Eldrerådet i Nord-Trøndelag

Vedtak

 

Eventuelt:

12.30 - Kultursjef Ragnhild Kvalø orienterer om den kulturelle spaserstokken

Annet