Møteprotokoll

 

 

 

 

SAKLISTE     

 

Dato:

23.05.2014 kl. 10:00-11.30

 

Sted:

Fylkets Hus

 

Arkivsak:

13/01113

 

 

 

 

SAKSKART

 

Orienteringssaker:

 

·       Trøndelag som strategisk enhet

Ref. fylkestingssak nr. 18/14 – møtet i fylkestinget i  april

(fast punkt på AMA-møter framover)

 

·       Overordnede mål og handlingsplan for IA-arbeidet i NTFK –

Oppfølging av vedtak i AMA i møte 21.03.14 – Foreløpig orientering

Referat fra møte i arbeidsgruppe 22.04.14

 

·       Status elektronisk stoffkartotek – implementering/drifting

 

·       Verneutstyr for elever – Verneombud for elever

 

·       Kommuneproposisjonen 2014

 

·       Status i lønnsoppgjøret – Prosedyrer ved en evt. streik