Protokoll

 

 

 

 

SAKLISTE     

 

Dato:

21.03.2014 kl. 10:00

 

Sted:

Fylkets Hus, møterom Kammerset

 

Arkivsak:

13/01113

 

 

SAKSKART

Saker til behandling

2/14

14/02239-1

Overordnede mål og handlingsplan for IA-arbeidet i Nord-Trøndelag fylkeskommune. - Revisjon

Protokoll

Orienteringssaker

 

 

Ny IA-avtale vedtatt 04.03.14 mellom partene. Hva er nytt?

 

 

 

Nytt elektronisk system for oppfølging av sykefravær i NTFK. Hvordan har vi tenkt implementeringen?

 

 

 

Status elektronisk stoffkartotek

 

 

 

Oppsummering av HMS-rapportering fra virksomhetene

 

 

 

Internopplæring gjennom Nano-læring