Yrkesopplæringsnemnda

Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

 

Møteprotokoll

 

 

SAKLISTE     

 

Dato:

04.09. 2013 kl. 9:00

 

Sted:

Aker Kværner, Verdal

 

Arkivsak:

12/00737

 

 

 

 

Saker til behandling:

Saksnr.

Saksframlegg

Saksprotokoll

 

13/13

Høring - Kvalitet i fagopplæringen.  Kvalitetsvurderingssystem for fag- og yrkesopplæringen.

Vedtak

 

14/13

Gjennomgående dokumentasjon - Høring

Vedtak

 

15/13

Regional handlingsplan for sørsamisk språk og kultur

Vedtak

 

16/13

Psykisk helsevern i videregående opplæring i Nord-Trøndelag - videreutvikling av tiltak

Vedtak

 

17/13

Inntaksreglement for videregående opplæring

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 5

 

 

18/13

Møteplan for Yrkesopplæringsnemnda 2014

Vedtak

 

 

 

Orienteringssaker:

1.   Formidling

2.   Endret praksiskrav for barne- og ungdomsarbeiderfaget