Yrkesopplæringsnemnda

Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

SAKLISTE     

 

Dato:

15.05.2013 kl. 9:00

 

Sted:

Fylkets Hus, Smia

 

Arkivsak:

12/00737

 

 

 

Møteprotokoll

 

 

 

Saker til behandling:

Saksnr.

Saksframlegg

Vedtak

 

9/13

Kvalitetsmelding 2012

Vedtak/

Saksprotokoll

 

10/13

Strategi mot mobbing i videregående skoler Nord-Trøndelag

Vedtak/

Saksprotokoll

 

11/13

Kompetanseplan for videregående opplæring i

Nord-Trøndelag 2013

Vedtak/

Saksprotokoll

 

12/13

Samfunnskontrakten for flere læreplasser

Vedtak/

Saksprotokoll

 

 

 

Orienteringssaker:

·        Veileder Prosjekt til fordypning (PTF)

·        Søkere til læreplass

·        Læreplasskurs