Yrkesopplæringsnemnda

Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

SAKLISTE      -

 

Dato:

20.03.2013 kl. 9:30

 

Sted:

Rica Hell Hotell, Værnes

 

Arkivsak:

12/00737

 

 

 

Møteprotokoll

 

 

SAKSKART

 

Saker til behandling

 

 

 

Vedtak/

saksprotokoll

4/13

Årsmelding 2012 – Sektor utdanning, fagskolene og virksomhetene

Vedtak

5/13

Årsmelding 2012 - Yrkesopplæringsnemnda

Vedtak

6/13

Evaluering av elev-PC-ordningen i NTFK

Vedtak

7/13

Økonomiske effekter av eventuelle endringer i skolestrukturen for videregående opplæring i Nord-Trøndelag

Vedtak

8/13

Bedriftssak Tap av godkjenning som lærebedrift -  Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 13, Fvl § 13

 

 

 

Orienteringssaker:

·        Handlingsplan samfunnskontrakten

·        Status studietur til København

·         Elev- og lærlingombudet, LO og NHO sitt opplegg rettet mot VG2-elever på yrkesfag