Yrkesopplæringsnemnda

Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

 

Møteprotokoll

 

 

SAKLISTE    

 

Dato:

06.11. 2013 kl. 9:00

Sted:

Fylkets hus, Steinkjer

Arkivsak:

12/00737

 

 

 

Saksnr.

Saksframlegg

Saksprotokoll

19/13

Skolestruktur videregående opplæring 2020- uttalelse fra Yrkesopplæringsnemnda

Vedtak

20/13

Tilbudsstruktur 2014/15 – uttalelse fra yrkesopplæringsnemnda

Vedtak

21/13

Mære sin rolle som utdannings-, nærings- og utviklingsaktør – uttalelse fra Yrkesopplæringsnemnda

Vedtak

22/13

Søknad om godkjenning som lærebedrift på nytt, Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 13, Fvl § 13

 

 

Orienteringssaker:

1.              Organisering av Oppfølgingstjenesten

2.              Status prosjektet Fagbrev på Jobb

3.              Budsjett 2014 – Økonomiplan 2014-17

4.              Status formidling til læreplass

5.              Status læreplasskurs

6.              Russituasjonen blant unge i Nord-Trøndelag