SAKLISTE      -

 

 

Dato:

16.01. 2013 kl. 9:00

 

Sted:

Fylkets Hus og Steinkjer videregående skole

 

Arkivsak:

12/00737

 

 

Møteprotokoll

 

 

SAKSKART

 

Saker til behandling:

 

1/13

Rapport veiledning av lærebedrifter og opplæringskontor 2012

Vedtak

2/13

Styrkingstiltak for fagopplæring i bedrift i 2012

Vedtak

3/13

Årets lærebedrift og årets lærling 2012. - Unntatt off., etter offentlighetsloven Offl § 14