Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 25. september 2013, kl 1200

Møtested: Fylkets Hus

 

MØTEPROTOKOLL

 

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

13/9

Godkjenning av møteprotokoll i Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag av 8. mai 2013

Vedtak

13/10

 

Nord-Trøndelag Fylkeskommunes kulturpris 2013

Vedtak

13/11

Høringer 2013 – Rådet for likestilling av funksjonshemmede

Vedtak

13/12

Landskonferansen 2014 for råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Vest-Agder fylkeskommune – innspill til program

Vedtak

13/13

Kompestanseprogrammet K5 – Temadag om universell utforming i Namdalen

Vedtak

 

Eventuelt