Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 20. november 2013, kl 1200

Møtested: Fylkets Hus

 

MØTEPROTOKOLL

 

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

13/14

Godkjenning av møteprotokoll i Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag av 25. september 2013

Vedtak

13/15

 

Rådet for likestilling av funksjonshemmede - Arbeids- og møteplan 2014

Vedtak

 

Eventuelt:

·         Brev fra NFU Nord-Trøndelag av 14. november ang. Transporttjenesten for funksjonshemmede i NT og Tilrettelagt transport for funksjonshemmede

·         Konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

·         Rapport – Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner – Erfaringer og eksempler

·         Synspunkter på gjennomføring av Kompetanseprogrammet K5 i Namdalskommunene fra de av medlemmene som deltok

·         Annet