Klagenemnda

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Onsdag 10. april 2013

Møtested: Fylkets hus, Steinkjer

 

 

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

13/01

Klage - skoleskyss - Levanger vg. skole

 

13/02

Klagenemnda i NTFK - årsmelding 2012