2013 Tilsagn gitt av fylkesråden for regional utvikling og kultur:

 

Søknad fra VRI Trøndelag om tilskudd til forprosjektet Innovasjon i Midt-Norsk landbruk (12/14916)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har innvilget søknaden med inntil kr 250 000.

 

 

Søknad fra Stjørdal kommune om tilskudd til prosjektet støtte til mobiliserings – og leverandørutviklingsprosjekt (13/0038)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har innvilget søknaden med inntil kr 150 000 til leverandørutviklingsprosjektet.

 

 

Søknad fra KUN senter for kunnskap og likestilling om tilskudd til prosjektet Framsnakk-konferansen 2013 (13/00753)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har innvilget søknaden med inntil kr 60 000.

 

 

Søknad fra Namsskogan Familiepark AS om tilskudd til forprosjekt – prosjektkoordinator (12/15874)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har innvilget søknaden med inntil kr 200 000.

 

 

Søknad fra Grong kommune om tilskudd til innspilling av spillefilm i Grong (12/16129)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har innvilget søknaden med inntil kr 300 000.

 

 

Søknad fra Steinkjer kommune om tilskudd til prosjektet – utprøving av satelittbasert bredbånd (12/15968)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har innvilget prosjektet med inntil kr 25 000.

 

 

Søknad fra Nord-Trøndelag fylkeskommune v/regional utviklingsavdeling om tilskudd til effektvurdering av fylkeskommunens bredbåndsmidler (13/00437)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har innvilget prosjektet med inntil kr 200 000.

 

 

Søknad fra Namsskogan og Røyrvik Bondelag om tilskudd til prosjektet: Fjellandbruk i Nord-Trøndelag (12/15788)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har innvilget søknaden med inntil kr 150 000.

 

 

Søknad fra Terje Walderhaug om tilskudd til utvikling av importfirma (123/01841)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har avslått søknaden.

 

 

Søknad fra Foreningen Kystriksveien om tilskudd til prosjektet Fergeverter Kystriksveien (13/02393)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har avslått søknaden.

 

 

Søknad fra Stjørdalsvassdragets Elveeierlag om tilskudd til prosjektet; Helhetlig tiltaksplan for Stjørdalsvassdraget (13/02593)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har innvilget søknaden med inntil kr 95 000.

 

 

Søknad fra Midtnorsk Filmsenter, om tilskudd til prosjektet Gründercamp Norge-Sverige 2013-2014 (13/02248)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har innvilget søknaden med inntil kr 75 000.

 

 

Søknad fra Flyndra AS om tilskudd til prosjektet: Regionalt Kreativt Gjenbrukssenter (13/01999)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har avslått søknaden.

 

 

Søknad fra Nidaros Skogforum om tilskudd til prosjektet: Pådriverstilling (13/02534)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har avslått søknaden.

 

 

Søknad fra Tydal kommune om tilskudd til prosjekt: Utviklingsprogram for Sylan (13/02362)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har avslått søknaden.

 

 

Søknad fra Overhalla Idrettslag om tilskudd til investeringer Junior NM friidrett i Overhalla 2013 (13/01487)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har innvilget søknaden med inntil kr 200 000.

 

 

Søknad fra Innovasjon Norge om tilskudd til Technoport Awards 2013 pris for innovativ miljøteknologi – medfinansiering fra NTFK (13/04050)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har innvilget søknaden med inntil kr 50 000.

 

 

Søknad fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag om tilskudd til gjennomføring av 50 års jubileet for Børgfjell 2013 (12/03462)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har innvilget søknaden med inntil kr 100 000.

 

 

Søknad fra Sogn og Fjordane fylkeskommune om tilskudd til Nasjonalt Bredbåndsråd (12/16130)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har innvilget søknaden med inntil kr 30 000.

 

 

Søknad fra Stiftinga Hilmar Alexandersen om tilskudd til prosjektet: Utvikling av landsfestivalen for gammaldansmusikk (12/12409)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har innvilget søknaden med inntil kr 250 000.

 

 

Søknad fra Baztion DA om tilskudd til prosjektet SPARK (13/01663)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har avslått søknaden.

 

 

Søknad fra Levanger kommune om tilskudd til prosjektet Ytre Pilegrimsled (13/03761)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har innvilget søknaden med inntil kr 280 000.

 

 

Søknad fra Leka kommune om tilskudd til prosjektet; Trollfjell Geopark (13/02471)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har innvilget søknaden med inntil kr 176 000.

 

 

Søknad fra Namdalshagen AS om tilskudd til prosjektet «Namsos OpenART» (13/03666)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har avslått søknaden.

 

 

Søknad fra Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag om tilskudd til prosjektet «Foregangsfylke økologisk melk» (13/03222)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har innvilget søknaden med inntil kr 150 000.

 

 

Søknad fra Norsk Institutt for landbruksøkonomisk forskning om tilskudd til prosjektet «Produksjon av storfekjøtt med rimelige løsninger» (13/01978)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har avslått søknaden.

 

 

Søknad fra Visit Innherred AS om tilskudd til prosjektet New Scandinavian Cooking (13/05090)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har avslått søknaden.

 

 

Søknad fra Stiftelsen Austafjord Mølle, om tilskudd til prosjektet; Restaurering av Austafjord Mølle (13/03920)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har innvilget søknaden med inntil kr 253 000.

 

 

Søknad fra NUMI-stiftelsen om tilskudd til NUMI-konferansen 2013 (12/12433)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har innvilget søknaden med inntil kr 50 000.

 

 

Søknad fra Steinkjer Videregående skole om tilskudd til prosjekt; Kompetansesenter sikkerhet (13/03472)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har innvilget søknaden med inntil kr 100 000.

 

 

Søknad fra Teknologi akvARENA om tilskudd til prosjekt; GCE prosess (13/05091)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har innvilget søknaden med inntil kr 200 000.

 

 

Søknad fra Kunnskapssenter for laks og vannmiljø om tilskudd til prosjektet: sikre data for unike overvåkingsresultater (13/04011)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har innvilget søknaden med inntil kr 40 000.

 

 

Søknad fra KUN senter for kunnskap og likestilling om tilskudd til prosjektet: Aktiv 60+ (13/05236)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har avslått søknaden.

 

 

Søknad fra Levanger kommune om tilskudd til prosjektet; lokal rådgivingstjeneste (13/05027)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har innvilget søknaden med inntil kr 250 000.

 

 

Søknad fra Mære Landbruksskole om tilskudd til Matsatsing Mære (13/05216)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har avslått søknaden.

 

 

Søknad fra Meråker Utvikling om tilskudd til prosjekt; Kunstsnø Grova – strømtilførsel (13/05701)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 125 000.

 

 

Søknad fra Gutvik Vassverk SA om tilskudd til prosjektet Investeringsstøtte til renseanlegg Gutvik Vassverk (13/06527)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 150 000.

 

 

Søknad fra Stiklestad Golfklubb om tilskudd til prosjektet; sikkerhetsoppgradering av golfbanen på Trones i Verdal (13/04819)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 60 000.

 

 

Søknad fra Høgskolen i Nord-Trøndelag om tilskudd til prosjektet; Bærekraftig næringsutvikling langs pilegrimsleden (13/05353)

Fylkesråden for regional utvikling har avslått søknaden.

 

 

Søknad fra Stjørdal kommune om tilskudd til prosjektet: Mellomfase leverandørutvikling olje og gass (13/00038)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 100 000.

 

 

Søknad fra Levanger kommune om tilskudd til prosjektet: Filminnspilling av «Børning» 13/05956

Fylkesråden for regional utvikling har avslått søknaden.

 

 

Søknad fra Arnøy og omegn småbåtforening om tilskudd til prosjektet: Arnøya fiskeri- og småbåthavn (13/05342)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 200 000.

 

 

Søknad fra Høgskolen i Nord-Trøndelag om tilskudd til garanti for gjennomføringen av studiet Sportsfiskebasert næringsvirksomhet på Grong skoleåret 2013/2014 (13/06897)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget en garanti på inntil kr 200 000.

 

 

Søknad fra Stiftelsen Remmastrauman om tilskudd til prosjekt: tilleggsfinansiering av restaureringsarbeidene som er utført på trekkveilanlegget i Remmastrauman, Nærøy (13/05437)

Fylkesråden for regional utvikling har avslått søknaden.

 

 

Søknad fra Nesset Sjømat AS om tilskudd til forprosjekt omstilling ved Nesset Sjømat AS (13/05738)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 200 000.

 

 

Søknad fra Høgskolen i Nord-Trøndelag avd. for lærerutdanning om tilskudd til prosjektet; Satsing på sørsamisk i Nord-Trøndelag og HiNT (13/07550)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 250 000.

 

 

Søknad fra Stiftelsen Saemien Sijte om tilskudd til prosjektet – rekruttering til sørsamisk arbeidsliv (13/07404)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 60 000.

 

 

Søknad fra Val videregående skole om tilskudd til prosjektet; Etablering og utprøving av pilotanlegg for makroalgedyrking ved Val vgs (13/08020)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 150 000.

 

 

Søknad fra Rock City Namsos om tilskudd til utviklingsprosjekt Rock City Namsos (13/07829)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 100 000.

 

 

Søknad fra Kunnskapsparken Nord-Trøndelag om tilskudd til prosjektet; Mobilisering Horizon 2020 (13/07404)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 300 000.

 

 

Søknad fra TMM v/Hans Petter Sundal om tilskudd til barnetv-produksjonen «Laara og Leisa» (13/06680)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 90 000.

 

 

Søknad fra Stiftelsen Hell Motorpark om tilskudd til prosjekt Hell Motorpark (13/05394)

Fylkesråden for regional utvikling har avslått søknaden.

 

 

Søknad fra Høgskolen i NT – teaterproduksjon og skuespillerfag om tilskudd til VIFT 2 (Verdal Internasjonale Film og Teaterfestival – del 2) 13/07846

Fylkesråden for regional utvikling har avslått søknaden.

 

 

Søknad fra Meråker Utvikling om tilskudd til prosjektet «Reiselivssamarbeid over grensen Meråker-Storlien» (13/09279)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 100 000.

 

 

Søknad fra Baztion DA om tilskudd til prosjektet «SPARK» (13/08695)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 50 000.

 

 

Søknad fra GK Hygen Energi om tilskudd til prosjektet «Levert! Trøndelag 2013/2014» (13/09657)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 60 000.

 

 

Søknad fra NHO Reiseliv Midt-Norge om tilskudd til prosjektet «Trøndersk Reiselivskonferanse 2014» (13/09126)

Fylkesråden for regional utvikling har avslått søknaden.

 

 

Søknad fra ALLSKOG SA v/Namdal Skogselskap om tilskudd til prosjektet «infrastrukturprogram i kystskogbruket» (13/08721)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 70 000.

 

 

Søknad fra Kompetansering Namdal v/HiNT om tilskudd til prosjektet «Jobb i Namdalen 2014» (13/10237)

Fylkesråden for regional utvikling har avslått søknaden.

 

 

Søknad fra Statens Vegvesen Region Midt om tilskudd til prosjektet: Trekkrør for fiber i Vanvikbakkan, Leksvik (12/01847)

Fylkesråden for regional utvikling av innvilget søknaden med inntil kr 300 000.

 

 

Søknad fra Kunnskapsparken Nord-Trøndelag AS om tilskudd til prosjektet: Seniorjobb i Nord-Trøndelag (13/10297)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 200 000.

 

 

Søknad fra Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS om tilskudd til Trøndersk Matfestival 2014 (13/10045)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 300 000.

 

 

Søknad fra Foreningen Kystriksveien om tilskudd til prosjektet «Mobilt vertskap langs søndre del av Kystriksveien» (13/10570)

Fylkesråden for regional utvikling har avslått søknaden.

 

 

Søknad fra Nord-Trøndelag fylkeskommune v/Kystskogbruket om tilskudd til prosjektet «Kystskogsbruket fylkeskommunalt oppfølgingsprogram» (12/00257)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 75 000.