Møteprotokoll

 

SAKLISTE     

 

Dato:

17.09.2013 kl. 12:00

 

Sted:

Fylkets Hus, Kvenna

 

Arkivsak:

13/01111

 

 

SAKSKART

Saker til behandling

3/13

12/04811-82

Stortingsvalget 2013 - Valgoppgjør for Nord-Trøndelag

Protokoll