Møteprotokoll

 

SAKLISTE     

 

Dato:

13.05.2013 kl. 12:00

 

Sted:

Fylkets Hus, møterom B227, Kammerset

 

Arkivsak:

13/01111

 

 

SAKSKART

Saker til behandling

2/13

12/04811-49

Valglister til Stortingsvalget 2013. – Godkjenning – Kunngjøring av listeforslagene

Protokoll