Møteprotokoll

 

 

 

SAKLISTE     

 

Dato:

12.02.2013 kl. 12:00

 

Sted:

Stiklestad Nasjonale Kulturhus

 

Arkivsak:

13/01111

 

 

SAKSKART

Saker til behandling

1/13

12/04811-16

Stortingsvalget 2013 – Sekretariat og fullmakter

Protokoll