Fylkestinget i Nord-Trøndelag, 12-13. februar 2013, Stiklestad nasjonale kulturhus

Møteprotokoll

Program for komitemøtene 5. februar 2013

Forslag og merknader fremmet i komitemøtene  5 februar 2013

Program fylkestingets samling 12 og 13. februar 2013

Fordeling av sakene til komiteene

 

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

1/13

Organisering av sikkerhetssenteret ved ytre Namdal videregående skole

Komiteinnstilling

Vedtak

2/13

Trøndelagsrådets rolle/vedtektsendring

Komiteinnstilling

Vedtak

3/13

Høring - justering av regelverket for hhv. innbyggerinitiativ, kommunerevisors taushetsplikt samt offentlighet for revisjons- og tilsynsrapporter

Komiteinnstilling

Vedtak

4/13

Kontrollutvalget, høring - justering av regelverk vedr. prosedyren for behandling av innbyggerinitiativ, samt vedr. tidspunkt for offentlighet av revisjonsrapporter

Vedtak

5/13

Kontrollutvalgets årsrapport 2012

Vedtak

6/13

Rammeavtale Statens vegvesen

Komiteinnstilling

Vedtak

7/13

Statusrapport for Melding om Kystskogbruket 2008-2012

Komiteinnstilling

Vedtak

8/13

Innspill fra Nord-Trøndelag fylkeskommune til jordbruksforhandlingene 2013

Komiteinnstilling

Vedtak

9/13

Regional plan for arealbruk, høringsinnspill

Komiteinnstilling

Vedtak

10/13

IKA Trøndelag IKS - Godkjenning av selskapsavtalen

Komiteinnstilling

Vedtak

11/13

Forvaltningsplanen for store rovdyr – Høringsutkast,

Komiteinnstilling

Vedtak

12/13

Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk - forslag til medlemmer/varamedlemmer for 2013 – 2017

Valgnemndas innstilling

Vedtak

13/13

Suppleringsvalg

Valgnemndas innstilling

Vedtak

 

Interpellasjoner

Svar

Vedtak

1/13

Interpellasjon om fylkeskommune og partipolitikk, Jostein Trøite (SV)

Svar fra fylkesrådsleder Ingvild Kjerkol

Ingen vedtak ble fattet i saken.

2/13

Interpellasjon om Nord-Trøndelag 2030, Elin Rodum Agdestein (H)

Svar fra fylkesrådsleder Ingvild Kjerkol

Vedtak

3/13

Interpellasjon om fravær av lærere, Marika Aakervik Pedersen (FrP)

Svar fra fylkesråd for utdanning og helse Anne Marit Mevassvik

Ingen vedtak ble fattet i saken.

4/13

Interpellasjon om tilskudd til friluftsspel og festivaler, Trude Holm (SP)

Svar fra fylkesråd for regional utvikling og kultur Terje Sørvik

Ingen vedtak ble fattet i saken.

5/13

Interpellasjon om drosjeløyve, Ståle Busch (FrP)

Svar fra fylkesråd for samferdsel og miljø Tor Erik Jensen

Ingen vedtak ble fattet i saken.