SAKSPROTOKOLL

 

Blus in Hell  - Søknad om utviklingsmidler 2013-2015

 

Arkivsak-dok.

13/08237

Saksbehandler

Ola Kjelvik

 

 

Saksgang

Møtedato

Saknr

1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag

02.12.2013

207/13

 

 

 

Fylkesrådens innstilling til vedtak:

 

Søknaden fra Blues in Hell om utviklingsstøtte til prosjektet "internasjonal nettverksbygging og kompetanseheving" støttes med inntil 350 000 kr samlet for perioden 2013-2015. Ettersom prosjektet ligger i Stjørdal kommune støttes prosjektet av NTFKs egne utviklingsmidler. NTFK forutsetter at Blues in Hell tar en aktiv rolle for å dele sine kunnskaper med andre kulturnæringsaktører i regionen.

 

 

 

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag har behandlet saken i møte 02.12.2013 sak 207/13

 

Protokoll:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.