Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Mandag 30. september 2013, kl 13.00, avlyst