Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 24. september 2013, kl 15.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

13/153

Søknad om støtte til Norsk landbruksrådgivning - Grovfôrbasert melk og kjøttproduksjon fram mot 2030

Vedtak

13/154

Levanger Judoklubb - Tilskudd ved kjøp av Frolhallen

Vedtak