Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 17. september 2013, kl 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

151/13

Høring - Kvalitet i fagopplæringen. Kvalitetsvurderingssystem for fag- og yrkesopplæringen

Vedtak

152/13

Interreg V A 2014-2020 - Høring på utkast til program

Vedtak