Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 3. september 2013, kl. 13.00

Møtested: Fylkets hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

145/13

Nord-Trøndelag leser – et utviklingsprosjekt for alle folkebibliotekene i Nord-Trøndelag

Vedtak