Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 27. august 2013, kl 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

144/13

Oppfølging av forslag/vedtak fylkestinget i juni 2013

Vedtak