Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 20. august 2013 – Møtet avlyst