Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 13. august 2013

Møtested: Trondheim spektrum, brakka ved løpebanen

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

141/13

Ungt Entreprenørskap Trøndelag. Søknad om tilskudd for 2013.

Vedtak

 

Saker lagt fram i møtet:

142/13

Bedriftssak – Sikkerhetssenteret, forlengelse av lån

Saken unntatt off. Off.l. § 23.4

Fylkesrådens innstilling og vurdering

Vedtak

143/13

Dekning av utgifter for gjennomføring av arrangementet i tilknytning til operaen Olav Engelbrektsson Stjørdal 2013

Vedtak