Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 25. juni 2013, kl 13.00

Møtested: Jægtvolden Fjordhotell, Inderøy

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

13/129

Personlige fullmakter for medlemmer av nytt fylkesråd (oppnevnt av FT 13.06.2013)

Vedtak

13/130

Trøndelag Forskning og Utvikling. Søknad om støtte til utviklingsarbeid

Vedtak

13/131

Regional handlingsplan for sørsamisk språk og kultur 2013-2017

Vedtak

13/132

Uttalelse til økning av tillatt totalvekt for transport av tømmer fra 56 til 60 tonn samt endringer vedrørende modulvogntog

Vedtak

13/133

Samfunnskontrakten for flere læreplasser

Vedtak

13/134

Fordeling av spillemidler til kulturhus 2013

Vedtak

13/135

Etablering av destinasjonsselskapet Visit Namdalen SA, søknad om tilskudd

Vedtak

13/136

Høring – krav om botid for tildeling av kjøreseddel for søkere med kort opphold i Norge

Vedtak

 

Saker, lagt fram i møtet:

13/137

Riksantikvaren - Forslag om fredning etter kulturminneloven § 15 av forsamlingshuset Vonheim på Snåsa – Uttalelse

Vedtak

13/138

Fordeling av ansvar for eierposter og representasjon i generalforsamlinger fra og med 25. juni 2013

Vedtak

13/139

Suppleringsvalg 25.06.2013

Vedtak

13/140

Tilskudd til internasjonal konferanse 4.-6. september 2013

Vedtak