Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 18. juni 2013, kl 13.00

Møtested: Fylkets hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

13/125

Finansiering av NINA-prosjekt; Verifisering av innslag av rømt oppdrettslaks i Namsen, videreføring av undersøkelsene i 2013

Vedtak

13/126

Søknad fra Visit Innherred AS om tilskudd til prosjektet Vandredestinasjon Innherred

Vedtak

13/127

Kvernmo motor – Søknad om regionale utviklingstilskudd til Kvernmo motor – Refnr 2012-0136

Vedtak

13/128

Søknad om tilskudd til naturarvenprosjektet 2013

Vedtak