Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Mandag 10. juni 2013, kl 11.30

Møtested: Rørvik hotell

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

13/124

Søknad om regionale utviklingsmidler for utbygging av bredbåndsfiber til Follafoss via FV 202/FV203

Vedtak