Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 4. juni 2013, kl 15.45

Møtested: Fylkets hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

13/122

Salg av aksjer i Fides AS

Vedtak

13/123

Fordeling av RDA-midler 2013

Vedtak