Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 28. mai 2013, kl 11.15

Møtested: Grong kommune, rådhuset

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

119/13

Handlingsplan for tildeling av spillemidler til store idrettsanlegg 2013-2016 i Nord- Trøndelag.

Vedtak

120/13

Kollektivtransport i Nord-Trøndelag - prisjustering

Vedtak

121/13

Fordeling av spillemidler til idrettsanlegg i kommunene i Nord-Trøndelag 2013

Vedtak