Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 21. mai 2013, kl 13.00

Møtested: Fylkets hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

104/13

Søknad om utviklingsprosjekt fra Dans i Nord-Trøndelag.

Vedtak

105/13

Valg av medlemmer med varamedlemmer til styret for stiftelsen Stiklestad museum

Vedtak

106/13

Styrking av utviklingskapasiteten i småkommuner. Fordeling av midler fra Statsbudsjettet 2013 til Høylandet, Namdalseid, Fosnes og Flatanger.

Vedtak

107/13

Fordeling av bredbåndsmidlene 2013

Vedtak

108/13

Forvaltning av midler til tiltak innen rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket. Fordeling av midler etter søknadsfrist 15.februar 2013

Vedtak

109/13

Leksvik kommune. Søknad om tilskudd til prosjekt Miljøvennlig pendlertrafikk Vanvikan - Trondheim

Vedtak

 

I tillegg ble saker med innstilling til fylkestingets samling 11- 13. juni 2013. Sakene offentliggjøres etter innstilling i fylkesrådets møte 21. mai og legges fortløpende ut på saklisten for fylkestingets samling.

Innstillingene offentliggjøres i møteprotokoll fra fylkesrådets møte 21. mai 2013.

 

Sak fremmet i møtet

118/13

Høringsuttalelse til rabattsats på storbrukerkort

Vedtak