Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 14. mai 2013, kl. 13.00

Møtested: Fylkets hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

91/13

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget
(jf kontrollutvalgets reglement pkt 7)

Vedtak

92/13

Oppfølging av forslag/vedtak – fylkestinget i april 2013

Vedtak

I tillegg ble saker med innstilling til fylkestingets samling 11- 13. juni 2013. Sakene offentliggjøres etter innstilling i fylkesrådets møte 7. mai og legges fortløpende ut på saklisten for fylkestingets samling.

Innstillingene offentliggjøres i møteprotokoll fra fylkesrådets møte 14. mai 2013.