Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 7. mai 2013, kl 13.00

Møtested: Lauvsnes, Flatanger

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

88/13

Kompetanseplan for videregående opplæring 2013-2014

Vedtak

89/13

Bolyst 2013. Felles vurdering av 4 bolystsøknader i fbm KRDs bolystsatsing 2013

Vedtak

90/13

Uttalelse til høringsutgave av håndbok 233 Sykkelhåndboka

Vedtak