Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 30. april 2013, kl 13.00

Møtested: Kommunehuset, Leka

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

13/85

Trygg Trafikk i Nord-Trøndelag – Årsrapport 2012

Vedtak

13/86

Søknad om støtte til Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS – Trøndersk Matfestival 2013 og prosjekt kjernevirksomhet

Vedtak

13/87

Søknad om støtte til prosjekt Klima- og energitiltak i landbruket 2013 – 2015

Vedtak