Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Mandag 22. april 2013, kl 11.00

Møtested: Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Verdal

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

13/81

Nærøy kommune. Søknad om støtte til omstillingsarbeid 2013

Vedtak

13/82

Utdanningsdirektoratet - Høring i forskrift til Opplæringsloven om inntak til videregående opplæring samt nytt kapittel 6A om formidling av lærlinger og lærekandidater

Vedtak

13/83

Oppvekstfondet 2013

Vedtak

13/84

Støtte til prosjekt Grønn forskning

Vedtak