Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 16. april 2013, kl 15.00

Møtested: Fylkets hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

 

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

13/80

Forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer

Vedtak