Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 9. april 2013, kl 13.00

Møtested: Fylkets hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

75/13

Fylkeskommunale og statlige friluftsmidler 2013. Fordeling

Vedtak

76/13

Meråker kommune - Bevilgning av omstillingsmidler 2013

Vedtak

77/13

Fordeling av tilskudd til lokale vilttiltak 2013

Vedtak

78/13

Justering av budsjett 2013

Vedtak

I tillegg ble sak med innstilling til fylkestingets samling 23. – 25. april 2013 behandlet. Saken offentliggjøres etter innstilling i fylkesrådets møte 9. april og legges ut på saklisten for fylkestingets samling.

Innstillingen offentliggjøres i møteprotokoll fra fylkesrådets møte 9. april 2013.