Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 2. april 2013, kl 14.00

Møtested: Leksvik kommune,

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

13/64

Innspill til prioriteringer på kulturområdet

Vedtak

13/65

Utvikling av Den kulturelle skolesekken

Vedtak

13/66

Steinkjer - klage på vedtak om skoleskyss ved Ogndal skole

Vedtak

13/67

Vik og Kvaløysæter vassverk SA - Søknad om tilskudd til utbygging av vassverk

Vedtak

I tillegg ble saker med innstilling til fylkestingets samling 23. – 25. april 2013. Sakene offentliggjøres etter innstilling i fylkesrådets møte 2. april og legges fortløpende ut på saklisten for fylkestingets samling.

Innstillingene offentliggjøres i møteprotokoll fra fylkesrådets møte 2. april 2013.