Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 19. mars 2013, kl 13.20

Møtested: Fylkets hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

53/13

 

RWE - Forslag til program for konsekvensutredning for utbygging og drift av feltet PL435 Zidane

Vedtak

54/13

 

Høring - Planprogram for rullering av Interkommunal arealplan for Trondheimsregionen – IKAP-2

 

Vedtak

55/13

Søknad fra Dans i Nord-Trøndelag

Vedtak

56/13

Årsberetning 2012- fylkesrådets behandling

(vedlegget ble oppdatert 18. mars)

Vedtak

57/13

Steinkjer kommune - Stemmerettsjubileet 2013 - Søknad om fylkeskommunalt tilskudd

Vedtak

 

I tillegg ble saker med innstilling til fylkestingets samling 23. – 25. april 2013 behandlet. Innstillingene er offentliggjort i møteprotokollen fra fylkesrådets møte.

Sakene legges fortløpende ut på saklisten til fylkestingets samling.