Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 12. mars 2013, kl 13.15

Møtested: Fylkets hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

48/13

Oppfølging av forslag/vedtak etter fylkestingets møte i februar 2013

Vedtak

49/13

Levanger videregående skole - klage på skoleskyss

Vedtak

50/13

Reguleringsplan med konsekvensutredning for Ørland flystasjon. Høring/offentlig ettersyn av planprogram. Varsel om igangsatt arbeid med reguleringsplan med konsekvensutredning.

Vedtak

51/13

Finansiering av trainee-ordningene i Namdalen og Innherred  i 2013

Vedtak

52/13

Høring - EUs regelverk for regional støtte Brev til EU-kommisjonen

Vedtak