Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 5. mars 2013, kl 13.00

Møtested: Stokkøya, Åfjord

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

13/44

KS Nord-Trøndelag - Søknad om støtte - Kompetansekopler, videreføring pilotprosjekt

Vedtak

13/45

Steinkjer som administrasjonssenter - Den samla kompetansen og innovasjonsmuligheter. Sluttrapport

Vedtak

13/46

HUNT Formidlingssenter. Søknad om støtte til investeringer og utvikling av senteret

Vedtak

 

Sak lagt frem under møtet

13/47

 

Leveranseavtale 2013 mellom Nord-Trøndelag fylkeskommune og Statens vegvesen region midt

 

Vedtak