Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 26. februar 2013, kl 13.00

Møtested: Fylkets hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

13/038

Foreningen Technoport. Søknad om medlemskontingent

Vedtak

13/039

Meråker kommune. Søknad om tilskudd til sluttfinansiering av Bjørgbekktrekket

Vedtak

13/040

Finansiering av innovasjonsselskapene 2013

Vedtak

13/041

Prioriteringer for kulturminneforvaltninger 2013

Vedtak

13/042

Valg av medlem til politisk sammensatt interkommunalt nasjonalparkstyre

Vedtak

13/043

Høring av verneforslag. Gudfjelløya naturreservat - Røyrvik og Lierne kommuner. Lauvsjøen naturreservat - Lierne kommune

Vedtak