Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 19. februar 2013, kl 13.00

Møtested: Fylkets hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

13/035

Søknad, Midtnorsk filmfond AS

Vedtak

13/036

Levanger kommune - klager på vedtak om skoleskyss ved Vårtun kristne oppvekstsenter

Vedtak

 

Legges fram i møtet:

13/037

Senor Lyng-prisen 2012

Vedtak